സര്‍ക്കുലര്‍ -1

circular 1More details

എം. ജി .ഡി .ബി .എസ് തവണ അറിയിപ്പ്‌

മലപ്പുറം ജില്ലാ എക്‌സൈസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം എം 829 (എം. ജി .ഡി .ബി .എസ് ) തവണ അറിയിപ്പ്‌ May 2016 and March 2016 MARCH 2016 may 2016    More details

ജില്ലയില്‍ എക്‌സൈസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിവരുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

കോളനികള്‍, സ്‌കൂള്‍, കോളേജ്,ഐ ടി ഐ , മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, അങ്ങാടികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം , CD പ്രദര്‍ശനം , ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സുകള്‍, വിളംബര ജാഥകള്‍,കുടുംബ...More details